ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศโดยมี นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับ

“ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่ายมาก อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า เรียบเรียงจากธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโรในโอกาสที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงจัดปฏิบัติธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อธันวาคม 2559

สมาชิกที่ร่วมมอบวันนี้มีทั้ง นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และสมาชิกรุ่นกลางที่ทำงาน ณ กระทรวงฯ และจากธนาคารประเทศไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ...จากซ้าย ภราดร 2539, วรมน 2532, อานิก 2517, ท่านรองปลัดฯ, อธิบดีกาญจนา 2527, ดอน 2541

ประเภทข่าว: 

การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Pont de Sèvres เลขที่  13 Grande rue 92310 Sèvres ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากสังกัดทุน ก.พ.  ทุน สกอ. และ ทุน ก.ต. โดยมีรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก (นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม) อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายอาทิตย์ วงษ์สง่า) และที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์) มาพูดคุยให้ข้อคิดเพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในการเตรียมตัวกลับไปปฏิบัติงานในระบบราชการและในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากนักเรียนทุนรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ