ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      วันนี้ (15 มิ.ย.60) สำนักงาน ก.พ. โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                      สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ และขยายผลต่อไปยังสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่างๆ นำไปประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสาของสำนักงาน ก.พ. ประดิษฐ์และรวบรวมดอกไม้จันทน์ได้แล้วกว่า 1,600 ดอก และจะได้นำไปมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ต่อไป

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ