ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
New Document New Document

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบ Excel file ข้อมูลข้าราชพลเรือนสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯ (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช้ระบบ DPIS) แบบฟอร์มจำนวนข้าราชพลเรือนที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่างๆ แบบฟอร์มชื่อผู้ประสานงานเรื่องการจัดส่งข้อมูลของส่วนราชการ

หนังสือสถิติกำลังคนภาครัฐ
ท่านสามารถคลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อไปยังสถิติปีที่ต้องการได้ทันที

กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187