ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์ ประจำปี 2558

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์ ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 

นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015

ประชาสัมพันธ์งาน “นิทรรศการมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแคนาดา 2015” ท่านจะได้พบปะกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน บินตรงจากแคนาดาและตัวแทนของวิทยาลัยชั้นเยี่ยมที่มีทั้งประกาศนียบัตร 1 ปี วุฒิบัตร 2 ปี และปริญญาตรีทุกสาขารวมทั้งมหาวิทยาลัย ธอมพ์สัน ริเวอร์ ที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้วย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ประเภทข่าว: 

การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค (5-6 ก.พ. 58) จ.สงขลา (เอกสาร)

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค" วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

ประเภทข่าว: 

สนร.อเมริการับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

ประเภทข่าว: 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 ประกอบด้วย สรุปข้อสั่งการและการมอบหมายงานในการประชุมฯ

Pages