ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14

ข้าราชการผู้มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ท่านจะต้องมีผลการสอบ ICDL ที่มีระดับผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ICDL ได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน (user) ในเว็บลงทะเบียนกลางมาก่อน ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ที่นี่ (เปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง)

 

จากนั้นให้เข้าสู้หน้าการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฯ

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password การสอบ ICDL และ IC3 (เพื่อดูคะแนนการสอบในรอบปี 2560)

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password ขอทราบได้ที่นี่


สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ ICDL

สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ IC3

และช่องทางการตรวจคะแนน ICDL ที่ผ่านมาแล้วได้อีก 1 ช่องทาง


http://score.ocsc.go.th
ประเภทข่าว: 

สวัสดีปีใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี AR

สำนักงาน ก.พ. ได้นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบ 3 มิติ
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือมากยิ่งขึ้น เพียงคลิกเดียวจะนำท่านเข้าสู่ Digital Content ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

Pages