ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อต่างประเทศ "

**สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE หรือ ลิงก์ข้างล่างนี้ **

http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/#p=1

การบริหารระบบพนักงานราชการ : พนักงานราชการกับราชการไทยยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารระบบพนักงานราชการ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารระบบพนักงานราชการ

ในโอกาสนี้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ “อนาคตพนักงานราชการกับราชการไทยยุคดิจิทัล 4.0” โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิทัล ส่วนราชการจึงต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งพนักงานราชการคือคำตอบหนึ่งในการจ้างงานบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ โดยส่วนราชการต้องสรรหาพนักงานราชการที่มีสมรรถนะที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการจ้างพนักงานราชการพิเศษในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้กำลังคนที่สอดรับกับระบบราชการรูปแบบใหม่ในอนาคต

ประเภทข่าว: 

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในออสเตรเลียเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. นำตัวแทนคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 15 คน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ โรงแรมแชงกรีล่า ซิดนีย์ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษ ASEAN - Australia Special Summit 2018 ณ นครซิดนีย์ ระหว่าง วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561

  

ประเภทข่าว: 

การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องตามระเบียบ ก.พ.

การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ก่อนเข้ารับราชการควรตรวจสอบว่ามีลักษณะตัองห้ามใดตามระเบียบข้างต้น และหากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบดังกล่าว

สามารถดำเนินการขอยกเว้นได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ประเภทข่าว: 

Pages