สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

เว็บไซต์เดิม (www.ocsc.go.th)

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์แบบเดิมของสำนักงาน ก.พ.

เข้าสู่เว็บไซต์เดิม »

เว็บไซต์ใหม่ (www2.ocsc.go.th)

รูปแบบ และโครงสร้างใหม่ เพื่องานบริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นทดลอง »

แบบสำรวจ

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ใหม่ เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นก่อนการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ

เริ่มทำแบบสำรวจ »