๘๐ พรรษา มหาราชินี สิริ แห่งแผ่นดิน ๘๐ พรรษา มหาราชินี สิริ แห่งแผ่นดิน
๘๐ พรรษา มหาราชินี สิริ แห่งแผ่นดิน ๘๐ พรรษา มหาราชินี สิริ แห่งแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ร่วมลงนามถวายพระพร
เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
สอบภาค ก. ของ ก.พ.