งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ทุนศึกษาต่อ (บุคคลทั่วไป)
PDF
พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย สำนักงาน ก.พ. -- ศสล. -- ศูนย์สรรหาและเลือกสรร   
ทุนรัฐบาล
 
 
สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปี
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครด้านล่างนี้
 
 

alt ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)  alt 

alt ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  alt 

alt ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน  alt 

alt ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปี 2558

     (รับสมัครวันที่ 3 ธ.ค. 57 - 13 ม.ค. 58)

 

..............................................................................................................................................................................................................

alt ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา alt

alt ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์alt  

 
..............................................................................................................................................................................................................  
alt ทุนระดับมัธยมศึกษา (รับสมัคร 2 - 22 กันยายน 2557) alt
 
..............................................................................................................................................................................................................
alt ทุนไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2558  alt
 
..............................................................................................................................................................................................................
alt ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้ศึกษาในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)
(รับสมัครถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556)
 
..........................................................................................................................................................................................................

alt ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2557

alt ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก (ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557)

alt ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ 1-2 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.พ. 57)

alt ใบสมัครคัดเลือก

alt แบบฟอร์มขออนุญาต (เฉพาะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

alt กำหนดการคัดเลือก

 

.............................................................................................................................................................................................................

alt ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technology University) ประจำปีการศึกษา 2557

alt ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก (ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557)

alt ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ 1-2 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.พ. 57)

alt ใบสมัครคัดเลือก

alt แบบฟอร์มขออนุญา (เฉพาะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

alt กำหนดการคัดเลือก

 

 


 

ทุนรัฐบาล

 

 

 
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]