งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการงานเนื่องจาก สสจ.ไม่บรรจุให้เพราะไม่มีกรอบเวชกิจฉุกเฉินอยากสอบถามจาก กพ.ว่า เหตุใดจึงไม่มีกรอบ ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับ และต้องการให้ กพ.รับรองคุณวุฒิให้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นที่เ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการงานเนื่องจาก สสจ.ไม่บรรจุให้เพราะไม่มีกรอบเวชกิจฉุกเฉินอยากสอบถามจาก กพ.ว่า เหตุใดจึงไม่มีกรอบ ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับ และต้องการให้ กพ.รับรองคุณวุฒิให้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นที่เ

เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการงานเนื่องจาก สสจ.ไม่บรรจุให้เพราะไม่มีกรอบเวชกิจฉุกเฉินอยากสอบถามจาก กพ.ว่า เหตุใดจึงไม่มีกรอบ ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับ และต้องการให้ กพ.รับรองคุณวุฒิให้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นที่เ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1150

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
เรียนจบจากสถาบันบรมราชนก หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน แต่ไม่มีความก้าวหน้าในการงานเนื่องจาก สสจ.ไม่บรรจุให้เพราะไม่มีกรอบเวชกิจฉุกเฉินอยากสอบถามจาก กพ.ว่า เหตุใดจึงไม่มีกรอบ ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับ และต้องการให้ กพ.รับรองคุณวุฒิให้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นที่เรียนมาทั้งหมดจะไม่มีความหมายเพราะเป็นหลักสูตรที่ไม่มีใครรับรองครับ ทั้งที่เรียนมาด้วยความยากลำบาก และหน่วยกิจมากก่วาหลักสูตรทั่วไปที่เรียน 2 ปีเสียอีกครับ
คำตอบ
"1. การกำหนดกรอบอัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงภาระกิจของส่วนราชการนั้นๆ แล้วว่า จะต้องใช้อัตรากำลังในแต่ละตำแหน่งเป็นจำนวนเท่าใด
2. ท่านสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. โดยตรงที่ www.ocsc.go.th/exam/exa_assure.asp"
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.29 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]