งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

สายงานใดบ้างที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: สายงานใดบ้างที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน

สายงานใดบ้างที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1265

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
สายงานใดบ้างที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน
คำตอบ
มี 2 ประเภทตำแหน่งที่กำหนดสายงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือน
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ โดยสรุปสายงานได้ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

- ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 36,020 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด
เจ้าพนักงานดูเงิน
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี
เจ้าพนักงานศุลกากร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เจ้าพนักงานสรรพากร
เจ้าพนักงานการข่าว
เจ้าพนักงานขนส่ง
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานสื่อสาร
เจ้าพนักงานสื่อสารการบิน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
โภชนากร
นายช่างพิมพ์
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างขุดลอก
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างตรวจสภาพรถ
นายช่างโลหะ
นายช่างออกแบบเรือ
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์
เจ้าพนักงานที่ดิน
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
อนุศาสนาจารย์

- ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง 47,450 บาท
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานป่าไม้
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างศิลปกรรม
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเทคนิค
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
นายช่างรังวัด
นายช่างสำรวจ
นายช่างชลประทาน
คีตศิลปิน
ดุริยางคศิลปิน
นาฏศิลปิน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
กำหนดชื่อตำแหน่งในสายงานที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด (66,480 บาท) ไว้เพียง 2 ชื่อตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ และตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา นอกเหนือจากนั้นกำหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 64,340 บาท
แก้ไขล่าสุด: 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา โดย adminocsc.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.35 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]