งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

รับราชการมา36ปีแล้วและสมัคร กบข หากลาออกจากราชการแล้วขอรับบำนาญขณะนี้อายุ 55 ปี จะได้สวัสดิการอะไรบ้างและต้อง เอา 50หรือ 55 มาหารเป็นเงินเดือน(เนื่องจากอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินทางกลับจากการปฎิบัติราชการหมดเวลาจึงเดินทางกลับบ้านพักผ่าตัดใส่เหล็กยังเจ็บเดิน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: รับราชการมา36ปีแล้วและสมัคร กบข หากลาออกจากราชการแล้วขอรับบำนาญขณะนี้อายุ 55 ปี จะได้สวัสดิการอะไรบ้างและต้อง เอา 50หรือ 55 มาหารเป็นเงินเดือน(เนื่องจากอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินทางกลับจากการปฎิบัติราชการหมดเวลาจึงเดินทางกลับบ้านพักผ่าตัดใส่เหล็กยังเจ็บเดิน

รับราชการมา36ปีแล้วและสมัคร กบข หากลาออกจากราชการแล้วขอรับบำนาญขณะนี้อายุ 55 ปี จะได้สวัสดิการอะไรบ้างและต้อง เอา 50หรือ 55 มาหารเป็นเงินเดือน(เนื่องจากอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินทางกลับจากการปฎิบัติราชการหมดเวลาจึงเดินทางกลับบ้านพักผ่าตัดใส่เหล็กยังเจ็บเดิน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #157

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
รับราชการมา36ปีแล้วและสมัคร กบข หากลาออกจากราชการแล้วขอรับบำนาญขณะนี้อายุ 55 ปี จะได้สวัสดิการอะไรบ้างและต้อง เอา 50หรือ 55 มาหารเป็นเงินเดือน(เนื่องจากอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินทางกลับจากการปฎิบัติราชการหมดเวลาจึงเดินทางกลับบ้านพักผ่าตัดใส่เหล็กยังเจ็บเดินไม่ปกติ)
คำตอบ
ข้าราชการยังคงมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จบำนาญได้ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีผู้สอบถามมายังสำนักงาน ก.พ. เป็นจำนวนมากเพราะสับสนในการเปลี่ยนกฎหมายจากเดิม จนเป็น พรบ. กบข. ดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ กบข. คือ www.gpf.or.th
เหตุในการรับบำเหน็จบำนาญตามพรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกอบด้วย 4 เหตุ คือ
1. เหตุทุพพลภาพ
2. เหตุทดแทน
3. เหตุสูงอายุ
4. รับราชการนาน (อายุราชการ 25ปี)
กรณีท่านมีอายุ 55 ปี จะสามารถเลือกรับบำนาญได้ด้วยเหตุสูงอายุ
และเมื่อรับราชการครบ 25 ปี ก็สามารถเลือกรับบำนาญได้ด้วยเหตุรับราชการนาน
สวัสดิการที่จะได้รับคือ
1. สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
2. สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุครได้
3. สามารถใช้สิทธิรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (15 เท่าของบำนาญ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)
การคำนวณบำนาญ คือ เวลาราชการ คูณด้วย เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย ทั้งหมดหารด้วย 50
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.24 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]