งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ขอความกระจ่างชัดในการตีความตามกฎกพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ.2548 กรณีที่ 1 ข้อ7 (5) คำว่าในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน คำว่าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตีความอย่างไร เช่น บรรจุรับราชการครบ 4 เดือน ถือว่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ขอความกระจ่างชัดในการตีความตามกฎกพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ.2548 กรณีที่ 1 ข้อ7 (5) คำว่าในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน คำว่าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตีความอย่างไร เช่น บรรจุรับราชการครบ 4 เดือน ถือว่

ขอความกระจ่างชัดในการตีความตามกฎกพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ.2548 กรณีที่ 1 ข้อ7 (5) คำว่าในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน คำว่าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตีความอย่างไร เช่น บรรจุรับราชการครบ 4 เดือน ถือว่ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #291

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ขอความกระจ่างชัดในการตีความตามกฎกพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ.2548
กรณีที่ 1 ข้อ7 (5) คำว่าในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน คำว่าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตีความอย่างไร เช่น บรรจุรับราชการครบ 4 เดือน ถือว่า ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือไม่ เพราะว่าในทางคณิตศาสตร์ 4 มีค่าไม่น้อยกว่า4 หรือ ต้องบรรจุตั้งแต่ 4 เดือน 1 วันขึ้นไปจึงจะเข้าเกณฑ์ตามข้อ 7(5) ที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์เป็นอย่างไรช่วยอธิบายด้วย
กรณีที่2 ข้อ7(8) ถ้าข้าราชการบรรจุใหม่เข้าเกณฑ์ข้อ7(5)แล้ว แต่มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ 6 เดือน มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ ทำไมข้อ7(8)จึงออกมาแย้งกับข้อ7(5) ที่ถูกต้องตีความอย่างไร กรุณาช่วยตอบด่วน ขอกราบขอบพระคุณ
คำตอบ
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 7 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หมายความว่า ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ 4 เดือน หรือ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่จะอยู่ในกรณีข้อ 7(5) มิใช่ข้อ 7(8)
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.29 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]