งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้อง ของ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(สจท.) และชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(ชจท.) ในเรื่องประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1.ขอแก้ไขกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยยกเลิกหมวดแรงงาน ปรับเป็นระดับฝีมือ และปรับปรุง ว.5 ก.พ.
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้อง ของ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(สจท.) และชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(ชจท.) ในเรื่องประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1.ขอแก้ไขกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยยกเลิกหมวดแรงงาน ปรับเป็นระดับฝีมือ และปรับปรุง ว.5 ก.พ.

ได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้อง ของ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(สจท.) และชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(ชจท.) ในเรื่องประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1.ขอแก้ไขกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยยกเลิกหมวดแรงงาน ปรับเป็นระดับฝีมือ และปรับปรุง ว.5 ก.พ. 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #299

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้อง ของ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(สจท.) และชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย(ชจท.) ในเรื่องประเด็นหลักๆ ดังนี้
1.ขอแก้ไขกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยยกเลิกหมวดแรงงาน ปรับเป็นระดับฝีมือ และปรับปรุง ว.5 ก.พ.
2.ขอแก้ไขกฎหมาย มาตราที่ 170
3. ขอแก้ไข พ.ร.บ กองทุน(กสจ.) 2530 มาตรา 23 โดยโอนเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำไปบริหารแล้วจ่ายเป็นรายเดือน เหมือนระบบการจ่ายบำนาญ
ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ ขอความคิดเห็น จาก ก.พ. ในความคิดเห็นของท่าน เรื่องที่ สทจ. ชทจ. กำลังเรียกร้อง (และได้ทำมานนานแล้ว) อยู่ในขณะนี้ สามารถแก้ไข และกระทำได้ ใช่หรือไม่ ? และในการสัมนาของ สทจ. ชทจ.แต่ละครั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องที่เชิญมา ก็ให้ความหวัง และบอกจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้
และในส่วนของก.พ. ได้มีความช่วยเหลืออื่นใด ในเรื่องนี้บ้าง หรือไม่
ขอ คอมเม้นท์(ส่วนตัว) ว่า ลูกจ้างประจำ ก็ทำหน้าที่ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับข้าราชการ บางคนมีวุฒิสูงกว่าข้าราชการด้วยซ้ำ และ ด้วยสำนึกตัวว่าเป็นแค่ลูกจ้าง (คนชั้น 2 ของระบบราชการไทย) จึงต้องขยันทำงานอย่างหนัก ซึ่งถ้ามองดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างของบริษัทเอกชน
สุดท้าย เมื่อข้าราชการ มีอายุราชการ ตั้งแต่25 ปี ขึ้นไป มีสิทธ์รับบำนาญ ลูกจ้างประจำ ขอเสนอว่า มีอายุราชการ 30 ปีขึ้นไปมีสทธิ์ เลือกรับบำนาญได้ ก็จะเป็นการดี
ขอขอบคุณ สำหรับคำตอบ ซึ่งไม่คิดว่าจะได้รับ เพราะรอมานาน
คำตอบ
ความเห็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ. คือ เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว5 ลว 27 ก.พ. 47 1. เจตนารมณ์ ของการออกหนังสือนี้ก็เพื่อให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นการเน้นประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นหลัก 2. การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำตามหลักการข้างต้น จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งมีความแตกต่างกัน การจะยกเลิกหมวดแรงงาน เช่น ยาม คนสวน นักการภารโรง ฯลฯ ทั้งหมดปรับเป็นหมวดผีมือ เช่น ลูกมือช่างเครื่องบิน มหาดเล็ก ช่างหนัง ช่างเขียนแผนที่ ฯลฯ ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ จึงไม่ตรงตามภารกิจและความจำเป็นของหลายส่วนราชการ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.30 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]