งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

โครงการ Early Retirement มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างไร และเริ่มเมื่อไหรครับ///กรุณาตอบมาในเวป กพ.นะครับ เพราะผมเปิดเมล์ไม่ได้
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: โครงการ Early Retirement มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างไร และเริ่มเมื่อไหรครับ///กรุณาตอบมาในเวป กพ.นะครับ เพราะผมเปิดเมล์ไม่ได้

โครงการ Early Retirement มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างไร และเริ่มเมื่อไหรครับ///กรุณาตอบมาในเวป กพ.นะครับ เพราะผมเปิดเมล์ไม่ได้ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #320

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
โครงการ Early Retirement มีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างไร และเริ่มเมื่อไหรครับ///กรุณาตอบมาในเวป กพ.นะครับ เพราะผมเปิดเมล์ไม่ได้
คำตอบ
รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์โครงการเกษียณก่อนกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งต่อตัวข้าราชการ ระบบราชการ และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการดำเนินโครงการเกษียณก่อนกำหนดจะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการที่เหมาะสม เป็นต้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับนโยบายที่จะให้ข้าราชการเกษียณก่อนกำหนดเมื่อใด โดยสำนักงาน ก.พ. พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายโดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับทราบและเข้าใจดีว่ามีข้าราชการจำนวนมากต้องการทราบความคืบหน้าของโครงการนี้ หากมีความชัดเจนประการใด สำนักงาน ก.พ. จะเป็นสื่อกลางแจ้งให้เพื่อนข้าราชการทราบในทันที
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.28 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]