งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

อยากทราบว่าเงินเดือนนายแพทย์7 เท่าไรครับ แพทย์แถวสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ระดับ7 เงินเดือนเท่ากันหรือเปล่าครับ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: อยากทราบว่าเงินเดือนนายแพทย์7 เท่าไรครับ แพทย์แถวสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ระดับ7 เงินเดือนเท่ากันหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเงินเดือนนายแพทย์7 เท่าไรครับ แพทย์แถวสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ระดับ7 เงินเดือนเท่ากันหรือเปล่าครับ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #354

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
อยากทราบว่าเงินเดือนนายแพทย์7 เท่าไรครับ แพทย์แถวสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ระดับ7 เงินเดือนเท่ากันหรือเปล่าครับ
คำตอบ
การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการนั้นจะพิจารณาจากคุณวุฒิแรกบรรจุโดยเริ่มต้นจากระดับ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งในงานดังกล่าวก็จะมีการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละซีและมีการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีนายแพทย์ 7 คือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 7 จะได้รับอัตราเงินเดือนเมื่อเทียบกับการดำรงตำแหน่งและการเลื่อนขั้นจากนายแพทย์ 6 ซึ่งจะใช้ตารางการเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการจะได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยช่วงของอัตราเงินเดือนข้าราชการระดับ 7 คือ ตั้งแต่ 14,810 บาท - 32,250 บาท
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.22 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]