งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เนื่องจากข้าพเจ้าข้าราชการพลเรือน กรมประมง ได้รับทุนการศึกษา โดยกรมฯเป็นผู้ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก และข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สนง.ที่ใกล้สถานศึกษา (ทำงานที่นราธิวาส แต่เรียนที่เชียงใหม่) อธิบดีได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เนื่องจากข้าพเจ้าข้าราชการพลเรือน กรมประมง ได้รับทุนการศึกษา โดยกรมฯเป็นผู้ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก และข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สนง.ที่ใกล้สถานศึกษา (ทำงานที่นราธิวาส แต่เรียนที่เชียงใหม่) อธิบดีได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจ

เนื่องจากข้าพเจ้าข้าราชการพลเรือน กรมประมง ได้รับทุนการศึกษา โดยกรมฯเป็นผู้ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก และข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สนง.ที่ใกล้สถานศึกษา (ทำงานที่นราธิวาส แต่เรียนที่เชียงใหม่) อธิบดีได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #365

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
เนื่องจากข้าพเจ้าข้าราชการพลเรือน กรมประมง ได้รับทุนการศึกษา โดยกรมฯเป็นผู้ส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก และข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ขอไปช่วยราชการ ณ สนง.ที่ใกล้สถานศึกษา (ทำงานที่นราธิวาส แต่เรียนที่เชียงใหม่) อธิบดีได้อนุมัติให้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สนง.ที่เชียงใหม่ เป็นเวลา 2 ปี ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยดังนี้
1.ข้าพเจ้าสามารถเบิกค่าใช้จ่าย หรือค่าขนย้ายสิ่งของฯ ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ประจำฯ ได้หรือไม่ (กรุณาอ้างถึงระเบียบด้วยน่ะครับเพราะบางคนว่าได้ บางคนว่าไม่ได้) และเบิกได้ที่ไหนครับ

2.ข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำฯ ณ สนง.แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 49 และข้าพเจ้าจะปรับระดับจาก 3 ไป 4 ในวันที่ 24 ส.ค. 49 จะต้องให้ใครเป็นผู้ประเมินครับ และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าพเจ้านั้นจะต้องให้ใครเป็นผู้ประเมินครับ (สนง.แห่งใหม่ หรือที่เดิมครับ)

3.และเมื่อข้าพเจ้าปรับเป็นระดับ 4 แล้วเงินเดือน รวมค่าครองชีพฯ ของข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่าใดครับ

4.ข้าราชการพลเรือนระดับใดถึงจะสามารถเบิกค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่งได้ครับ

ขอบคุณครับที่กรุณาให้ความกระจ่างแก่ข้าพเจ้า
คำตอบ
กรุณาติดต่อไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.29 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]