งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ(ประสบการณ์)ของพนักงานราชการ พนักงาน๑.ราชการบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง มีระยะเวลา 2 - 10 ปี ในระเบียบฯ2547 ของพนักงานราชการ มีเรื่องการตอบแทนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก่อนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โดยประสบการณ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ(ประสบการณ์)ของพนักงานราชการ พนักงาน๑.ราชการบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง มีระยะเวลา 2 - 10 ปี ในระเบียบฯ2547 ของพนักงานราชการ มีเรื่องการตอบแทนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก่อนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โดยประสบการณ

ขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ(ประสบการณ์)ของพนักงานราชการ พนักงาน๑.ราชการบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง มีระยะเวลา 2 - 10 ปี ในระเบียบฯ2547 ของพนักงานราชการ มีเรื่องการตอบแทนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก่อนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โดยประสบการณ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #668

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ(ประสบการณ์)ของพนักงานราชการ พนักงาน๑.ราชการบางส่วนเป็นครูอัตราจ้าง มีระยะเวลา 2 - 10 ปี ในระเบียบฯ2547 ของพนักงานราชการ มีเรื่องการตอบแทนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงก่อนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โดยประสบการณ์ 2 ปี จะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นอีกจากฐานเงินเดือนเดิม แต่ไม่เกิน 5 ช่วง ถามว่าครูอัตราจ้างที่มีประสบการณ์สอนมาก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่/อย่างไร (สงสารพี่ๆ บางคน เป็นอัตราจ้าง 10 ปี ก็มี) ข้อ ๒. ผู้ที่เรียนวุฒิครูเพิ่มเติมอีก ๑ ปี จากปริญญา ๔ ปี (ที่ไม่ใช่การศึกษา คบ.) (ครูผู้สอน) สามารถได้รับค่าตอบแทนเดียวกับผู้ที่จบหลักสูตร ๕ ปี หรือไม่ (เพราะที่ สพท.นม.เขต ๕ มีหลายคน แต่ยังไม่ได้รับความกระจ่าง) ข้อ ๓. ผู้ที่เรียนได้รับคุณวุฒิ / ประกาศนียบัตร อื่นเพิ่มเติม (เช่น ประกาศนียบัตรการจัดการและประเมินโครงการ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ไม่ทราบว่าจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนคุณวุฒิ หรือไม่ / อย่างไร ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ทาง ก.พ.รับรอง เพราะตอนเป็นนักศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเคยบอกว่า ถ้าได้บรรจุเป็นข้าราชการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก ๑ ขั้น (ผู้ที่สอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตรนี้ที่เป็นพนักงานราชการพบว่ามีบางส่วน) สุดท้ายขอขอบคุณผู้ที่ตอบคำถามนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ใน สพท.นม.เขต ๕ ทุกคน ซึ่งทาง เขต ๕ ได้ดำเนินการอบรมให้แล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัด จึงเรียนมาถามท่านผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบ พี่ๆ บางคน เป็นครูอัตราจ้างมานานมากเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ซึ่งพวกเขาทำงานไม่แพ้ครูประจำการ เขาน่าจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ ค่าตอบ แทน ถูกต้อง และยุติธรรม ซึ่งคำถามทั้ง ๓ ข้อนี้ มีประโยชน์ต่อพนักงานราชการ (สายครูผู้สอน ของ สพท.นม.เขต ๕ ประมาณ 300 คน เป็นอย่างยิ่ง) ขอให้ท่านผู้ตอบมีความสุข ในการทำงานเพื่อประเทศชาติ สังคม สุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอขอบคุณค่ะ
คำตอบ
การลาออก จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติงานเท่านั้น สำหรับสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายประกันสังคม เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น ยังคงได้รับอยู่ต่อไปตามสิทธิของผู้ประกันตนที่กฎหมายกำหนด
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.31 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]