งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เหลืออายุราชการอีก 1 ปี ถ้าลาออกจะเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากจาก กบข.หรือไม่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เหลืออายุราชการอีก 1 ปี ถ้าลาออกจะเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากจาก กบข.หรือไม่

เหลืออายุราชการอีก 1 ปี ถ้าลาออกจะเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากจาก กบข.หรือไม่ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1270

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นสมาชิก กบข.ถ้าประสงค์จะลาออกจะเสียผลประโยชน์จาก กบข.หรือไม่ อย่างไร และจะได้รับเงินจาก กบข.เป็นเงินอะไรบ้าง
คำตอบ
หากท่านลาออกจากราชการจะขาดสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิก กบข. ซึ่ง กบข. จะจ่ายเงินคืนให้ท่านโดยคิดผลประโยชน์ต่างๆ ถึงวันที่ก่อนที่ท่านจะลาออก แต่หากท่านยังคงรับราชการต่ออีก 1 ปี (ก็ยังเป็นสมาชิก กบข. อยู่) ท่านก็ยังถูกหักเงินเดือนส่งเข้ากองทุน และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดังกล่าวต่ออีกหนึ่งปี
ทั้งนี้ ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบเงินที่จะได้รับจาก กบข. ที่ กบข. โดยตรง Hot line โทร. 1179
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.29 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]