งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

จะต้องอยู่ระดับปฏิบัติการกี่ปีถึงจะได้เป็นชำนาญการ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: จะต้องอยู่ระดับปฏิบัติการกี่ปีถึงจะได้เป็นชำนาญการ

จะต้องอยู่ระดับปฏิบัติการกี่ปีถึงจะได้เป็นชำนาญการ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1784

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ดิฉันเข้ารับราชการในวันที่ 3 ม.ค. 50 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 งานเลขานุการนักบริหาร ถ้ายึดตามรูปแบบเดิมคือ ซี นั้น ดิฉันจะต้องไปดำเนินการส่งประเมินตนเองต่อ กองการเจ้าหน้าที่ที่ดิฉันสังกัด เพื่อให้ดิฉันเปลี่ยนเป็นซี5 แต่จากการยกเลิกระบบซีไปแล้วดิฉันสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ที่ดิฉันสังกัดว่า ดิฉันครบกำหนดตามที่บอกไปข้างต้นแต่ทางกองการเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้คำตอบแก่ดิฉันได้ ดิฉันจึงอยากได้ความกระจ่างว่า เมื่อยกเลิกซี ดิฉันอยู่ที่แท่งวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 10900 บาท จะต้องอยู่ในระดับปฏิบัติการอีกกี่ปี ถึงจะเป็นระดับชำนาญการ เพราะอ่านคุณสมบัติของระดับชำนาญการแล้วงานที่ดิฉันทำอยู่จะตรงกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง ๆ ที่ดิฉันจบแค่ปริญญาโท
คำตอบ
ข้าราชการ สามารถใช้ระยะเวลาเดิมเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งเป็นตำแหน่งระดับสูงขึ้นได้ 1 ครั้งค่ะ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.28 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]