งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กรณีข้าราชการขัดคำสั่ง
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: กรณีข้าราชการขัดคำสั่ง

กรณีข้าราชการขัดคำสั่ง 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2318

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
กรณีหัวหน้างานมีคำสั่งให้ไปจัดประชุมนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด) แต่เนื่องจากต้องไปค้างคืนเป็นเวลา 2-3 วัน ด้วยภาระทางครอบครัวทำให้ไม่สะดวกที่จะไปค้างต่างจังหวัด จึงขออนุญาตที่จะไม่ไป แต่หัวหน้างานแจ้งว่า ถ้าไม่ไปออกต่างจังหวัด ก็จะไม่สามารถประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลให้ครบได้ และอาจจะประเมินไม่ผ่าน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนในรอบ ต.ค.53 จึงเรียนสอบถามทาง กพ. ว่า การที่ข้าราชการขัดคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ถือว่าผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
ขอเรียนว่า กรณีที่ข้าราชการพลเรือนจะผิดวินัย ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้น จะต้องเข้าองค์ประกอบ 5 ข้อ คือ
1. มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อาจจะสั่งเป็นหนังสือหรือโดยวาจาก็ได้
2. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
3. เป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการ
4. มีการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
5. เจตนา
กรณีที่ถามมานั้น หากผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปจัดประชุมนอกสถานที่ ซึ่งการประชุมนั้นเป็นการปฏิบัติราชการ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบคำสั่ง นั้นแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ การที่ไม่สะดวกที่จะไปประชุมดังกล่าวได้ จะถือเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นมีเจตนาที่จะขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ หากไม่มีเหตุผลอันสมควรก็เป็นความผิดวินัยฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.32 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]