งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

อยากทราบว่า การสอบข้าราชการ มีโควต้าพิเศษสำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือไม่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: อยากทราบว่า การสอบข้าราชการ มีโควต้าพิเศษสำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือไม่

อยากทราบว่า การสอบข้าราชการ มีโควต้าพิเศษสำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือไม่ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1861

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ในการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการมีโควต้าพิเศษ สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้เกียรตินิยมหรือไม่ และอยากทราบว่าจะมีการเปิดสอบภาค ก. ระดับปริญญาตรี เมื่อไหร่
คำตอบ
การดำเนินการสอบคัดเลือกจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.

ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ www.ocsc.go.th

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า สำนักงาน ก.พ. จะยังไม่เปิดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก.) แต่จะมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ฯ ซึ่งจะรับสมัครสอบเฉพาะ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของแต่ละครั้ง ทั้งผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้วและยังสอบไม่ผ่าน

และเมื่อเข้าสอบภาค ก. แล้วสอบผ่าน สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ให้

ซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบของส่วนราชการต่าง ๆ ได้จากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน

หรือจาก Website ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เมนู ประตูสู่ราชการ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.31 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]