งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ระยะเวลาที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: ระยะเวลาที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

ระยะเวลาที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2148

 • adminocsc
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
เป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ สิงหาคม 2532 ขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นระยะๆ ตามกำหนด จบการศึกษาและกลับมารายงานตัวเมื่อ 7 มกราคม 2538 ในช่วงที่เกิน 5 ปี ก็ได้ทำการขอขยายเวลาศึกษาต่อ แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับเงินเดือน อยากทราบว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงสามารถออกและใช้กฎที่แตกต่างจาก กพ ได้ เนื่องจากสามีเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ก็ได้ลาศึกษาต่อในช่วงเวลาเดียวกันแต่ได้รับเงินเดือนทุกเดือน ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มันแสดงถึงความไม่สอดคล้องของหน่วยงานในการออกกฎ ระเบียบ ที่ กพ ให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนได้สูงสุด 6 ปี แต่ กม ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนเพียง 5 ปี สำหรับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ถ้าเป็นการลาศึกษาในประเทศ กลับให้สามารถลาได้สูงสุด 6 ปีโดยได้รับเงินเดือนเต็ม เป็นสิ่งที่แปลกมาก เมื่อปีที่กลับมาได้พยายามขอคำอธิบาย ก็ได้คำตอบว่าเป็นกฎ ซึ่งก็เสียใจที่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น และในสมัยนั้นการสอบถามผู้รู้ก็เป็นไปค่อนข้างยากลำบาก ยังไม่มี web site ให้สามารถติดต่อกันได้เหมือนปัจจุบัน ขอบคุณค่ะ
คำตอบ
เรียน...คุณเกศรา
โดยที่พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา 23 ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ในกรณีดังกล่าวอาจจะเป็นระเบียบภายในของสังกัดที่ได้กำหนดไว้ แต่หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม 02-2819453 หรือ 02-2813333 ต่อ 2130 ได้ในวันและเวลาราชการ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

การขอพักการศึกษาชั่วคราวระหว่างลาศึกษาสามารถกระทำได้หรือไม่ 1 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา #44786

 • picky
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 1
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2557 (5 ปี)
2. เจ้าตัวแจ้งความประสงค์ขอพักการศึกษาชั่วคราวต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 10 สิงหาคม 2556 (10 เดือน 16 วัน)
3. เจ้าตัวแจ้งว่าได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจาก ปริญญาเอก เป็น ปริญญาโท-เอก พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานศึกษาจากเดิม Purdue University สหรัฐอเมริกา เป็น The University of Iowa สหรัฐอเมริกา โดยขอขยายเวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 - 12 มิถุนายน 2559 (1 ปี 10 เดือน 2 วัน)

คำถาม
กรณ๊ดังกล่าว สามารถประทำได้หรือไม่ และในระหว่างที่พักการศึกษาชั่วคราวจะถือว่าเป็นการไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม่
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.34 วินาที
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]