งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การทำงานของ ก.พ.ค. มีส่วนที่คล้ายและแตกต่างจากศาลปกครองอย่างไร
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การทำงานของ ก.พ.ค. มีส่วนที่คล้ายและแตกต่างจากศาลปกครองอย่างไร

การทำงานของ ก.พ.ค. มีส่วนที่คล้ายและแตกต่างจากศาลปกครองอย่างไร 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1984

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
การทำงานของ ก.พ.ค. มีส่วนที่คล้ายและแตกต่างจากศาลปกครองอย่างไร
คำตอบ
เนื่องจากเจตนารมณ์ที่มุ่งให้ ก.พ.ค. เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ การทำงานของ ก.พ.ค. จึงมีขั้นตอนที่คล้ายและแตกต่างจากการทำงานของศาลปกครอง ดังนี้

- การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. พิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน และแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับการพิจารณาของศาลปกครอง

- การถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้มีการถ่วงดุลขององค์คณะวินิจฉัยในการพิจารณาอุทธรณ์โดยจัดให้มีนิติกรผู้แถลงพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ควบคู่ไปกับการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัย เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจเช่นเดียวกับการมีตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครอง

- การแสวงหาข้อเท็จจริง ใช้วิธีรับฟังความทั้งสองฝ่าย โดยใช้หลักการ 4 ขั้นตอน คือ ทำคำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ คำคัดค้านคำแก้อุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์เพิ่มเติม เช่นเดียวกับขั้นตอนในการพิจารณาคดีในศาลปกครอง

ข้อแตกต่างสำคัญ ได้แก่ ขอบข่ายอำนาจและกลุ่มเป้าหมาย ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ เรื่องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนเป็นสำคัญ ในขณะที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งมีความหลากหลาย และไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะเรื่องวินัยข้าราชการเท่านั้น
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.27 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]