งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การนับระยะเวลาเพื่อจัดทำผลงาน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การนับระยะเวลาเพื่อจัดทำผลงาน

การนับระยะเวลาเพื่อจัดทำผลงาน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1348

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
อยากทราบวันที่มีสิทธิเสนอเพื่อขอจัดทำผลงานเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ มีข้อมูลการรับราชการ ดังนี้ค่ะ- เจ้าหน้าที่สรรพากร 1 เมื่อ 25 พ.ค. 2541- เจ้าหน้าที่สรรพากร 2 เมื่อ 25 พ.ค. 2543- เจ้าหน้าที่สรรพากร 3 เมื่อ 1 ต.ค. 2545- เจ้าหน้าที่สรรพากร 4 เมื่อ 15 ธ.ค. 2547- เจ้าหน้าที่สรรพากร 5 เมื่อ15 ธ.ค. 2549- จ.สรรพากรชำนาญงาน เมื่อ 11 ธ.ค. 2551- นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เมื่อ 30 ม.ค. 2552- 1 ก.ย. 2552 โอนจากกรมสรรพากร ไป สังกัดกรมการขนส่งทางบก - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เมื่อ 1 ก.ย. 2552ข้อมูลการศึกษา-2540วุฒิ ปวช. การบัญชี-30 เม.ย. 2546วุฒิ ปวส. การบัญชี-31ต.ค. 2548 ปริญญาตรี (บธ.บ.) (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยากทราบค่ะว่า สามารถขอเลื่อนเป็นระดับชำนาญการได้เมื่อไหร่คะหากนับระยะเวลาเกื้อกูลด้วย ต้องจัดทำอย่างไรบ้างคะขอบคุณค่ะ
คำตอบ
กรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จะต้องมีตำแหน่งระดับชำนาญการที่จะแต่งตั้ง ส่วนตัวบุคคลต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงอาจนำระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
ว 19/2551 มาประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งต้องดำรงตำแหน่งระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปีและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี (กรณีการเลื่อนครั้งแรก) และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิปริญญาตรีและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 6 ปีตามที่กำหนดไว้ใน ว 10/2548 เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยอาจพิจารณานำระยะเวลาปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และวุฒิปริญญาตรีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาพิจารณานับได้ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งนับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานที่นำมานับ โดย อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณานับ รวมทั้งดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน ว 10/2548 ด้วย
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.21 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]