งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลื่อนไป ระดับ ชำนาญงาน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลื่อนไป ระดับ ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลื่อนไป ระดับ ชำนาญงาน 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1364

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
อยากทราบว่า มีวิธี และขั้นตอนอย่างไรบ้างในการเลื่อนไป ระดับชำนาญงาน ดิฉันมีวุฒิ ปวส. และปริญญาตรี อายุราชการ 1 มีนาคม 54 นี้ครบ 4 ปีค่ะ รบกวนขอวิธีการขอเลื่อนไประดับชำนาญงานด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ
การเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน นั้น จะต้อง
1.มีตำแหน่งในระดับชำนาญงานที่จะแต่งตั้ง
2.มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ( มีวุฒิ ปวช.) หรือ 5 ปี ( มีวุฒิ ปวท.) หรือ 4 ปี ( มีวุฒิ ปวส.) โดยจะต้องปฏิบัติงานในสายงานนั้น หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด ตาม ว7/2552 ข้อ 1 ก.(1) (1.1) ที่กำหนดว่าการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดตาม ว34/2547 ซึ่งวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน อ.ก.พ.กรม เจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดว่าใช้วิธีการใด
จึงควรสอบถามที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าสังกัด
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.21 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]