งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

พนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย)เป็นข้าราชพลเรือนได้หรือไม่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: พนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย)เป็นข้าราชพลเรือนได้หรือไม่

พนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย)เป็นข้าราชพลเรือนได้หรือไม่ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1581

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 มีวุฒิ ป.ตรีเศรษฐศาสตร์ และวุฒิป.โท รัฐศาสตร์ สามารถจะขอโอน(ย้าย) เป็น เจ้าพนักงานปกครองกรมการปกครองได้หรือไม่
คำตอบ
ขอเรียนว่า
1. ก.พ. ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดำเนินการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานส่วนตำบลมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
2. ก.พ. ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 5 ไว้ประการหนึ่งว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครอง 3 หรือเจ้าพนักงานปกครอง 4 (ได้รับ
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย หรือ ได้รับปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์)
ดังนั้น หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ ดังกล่าว ก็อาจไปติดต่อ ณ ส่วนราชการที่ท่านประสงค์จะโอนโดยตรง
สำหรับรายละเอียดของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ข้างต้น สามารถ
ดูได้จากเว็ปไซต์ www.ocsc.go.th ในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.22 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]