งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ปรับระดับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เป็นระดับ 3
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ปรับระดับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เป็นระดับ 3

ปรับระดับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เป็นระดับ 3 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1636

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ซี 5 ไปสอบแข่งขันนักวิชากรสรรพากร ระดับ 3 ไว้ ตามหนังสือเวียน ว.15และ ว 12 และจากการสอบถามเพื่อนๆและโทรถาม ก.พ ว่าสามารถนำมาปรับระดับได้ถ้ามีตำแหน่งว่าง ที่นี่มีนตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมว่าง กจ.ก็แจ้งว่า นายใหญ่ต้องการคนจบวิศวกรให้รอ บุคคลกรที่จะเกษียณ 30 ก.ย. 50 พอถึงวันเกษียณกลับบอกว่า ถ้าเราเปลี่ยนสายงานมาทางนี้จะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะปรับเป็นซี 6 ได้ (ทั้งๆที่กำลังจะไม่มีแล้ว) เพื่อนคนอื่นๆเขานำมาปรับกันได้หมดทำไมเราถึงไม่ได้สักที ได้รับแจ้งจาก กจ.ว่ายังไม่ได้ศึกษาข้อมูล ให้รอก่อน รอมาหลายเดือนแล้ว พอทวงถามอีกที เมื่อ 30 ก.ย. 50 เพราะเจ้าหน้าที่เกษียณว่ารออีกหน่อยไหนๆก็รอมาแล้ว จะให้รอตามที่กพ. ปรับโครงสร้าง (ไม่มีซี) มันรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยแล้ว ไม่รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรดีคะ เพราะเขาบอกว่า ใช่ว่าจะทำได้ทันทีต้องสอบอีก ทำไมเพื่อนเราเขาไม่ต้องสอบอีกล่ะคะ ขอรบกวนช่วยชี้แนะหน่อยค่ะเราควรจะทำอย่างไรถ้าช้า เกรงว่าบัญชีที่สอบได้จะยกเลิกซะก่อน ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ
ตามคำถามเป็นกรณีตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ซึ่ง ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ดังกล่าว ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งอื่นโดยวิธีการคัดเลือกได้
ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และให้ส่วนราชการดำเนินการโดยสรุป คือ
1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ให้แต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกไม่สูงกว่าระดับเดิม และไม่เกินระดับ 5 ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
3. จัดทำข้อตกลงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะย้ายหรือโอนได้
4. ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิก
ศึกษารายละเอียดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ กฎหมายและระบบวินัย หรือสอบถามจากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่สังกัด
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.23 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]