งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การอบรมข้าราชการใหม่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: การอบรมข้าราชการใหม่

การอบรมข้าราชการใหม่ 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #1991

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
บรรจุเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 อยากทราบว่าที่ทางกรมสรรพากรจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2553 เป็นหลักสูตรตามที่ กพ.กำหนดเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ใช่หรือไม่ และยังจะต้องเรียนผ่านทางระบบ E-learning ตามหลักสูตร ของ กพ.อีกหรือไม่ จึงจะผ่านการทดลองงาน
คำตอบ
ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดวิธีพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งกำหนดวิธีการพัฒนาไว้ 3 ด้าน คือ 1. การปฐมนิเทศ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งในข้อที่ 2 สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอแนวทาง โดยสามารถเลือกรับการอบรมได้ 2 รูปแบบ คือ

1. การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
2. การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (มีค่าใช้จ่าย ราคาชุดละ 1,800 บาท)

ในส่วนที่กรมสรรพากรจัดระหว่างวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ไม่ทราบว่าเป็นการปฐมนิเทศ หรือว่าการอบรมสัมมนาร่วมกันค่ะ ซึ่งในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 สำนักงาน ก.พ. ให้อำนาจหน้าที่ส่วนราชการไปดำเนินการเอง แต่ส่วนที่ 2 ข้าราชการที่บรรจุหลังวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคน มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ เพราะการผ่านทดลองปฏิบัติราชการจะต้องมี 3 ส่วนนี้ ประกอบกันค่ะ

หากคุณชัชดาวรรณ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 1795 ค่ะ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.30 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]