งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ผลการสอบก.พ.หาย
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ผลการสอบก.พ.หาย

ผลการสอบก.พ.หาย 3 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #2283

  • adminocsc
  • ออฟไลน์
  • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
การสอบก.พ.เมื่อครั้งที่แล้ว ดิฉันสอบผ่านแล้วได้มีผลทราบส่งมาที่บ้าน แต่ดิฉันได้ทำผลสอบหาย ไม่ทราบว่าดิฉันจะมีวิธีใดบ้างที่จะได้ผลสอบใหม่ค่ะ ช่วยหาคำตอบให้ด้วยนะค่ะเพราะต้องการด่วนมากค่ะขอบคุณค่ะ
คำตอบ
กรณีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. สูญหาย ท่านสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอใหม่ได้ด้วยตนเองที่ " กลุ่มงานประมวลผลการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ ซอย 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000"
โทร. 02 547 1936 - 37 หรือยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งหลักฐาน คือ ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ ภาค ก. ท่านต้องเขียนขึ้นมาเอง โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบในครั้งนั้นให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ไปยังที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานฯ และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองฯ ภาค ก.ไปให้ท่านต่อไป
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.31 วินาที
  • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]