งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เรื่องการโอนย้าย
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: เรื่องการโอนย้าย

เรื่องการโอนย้าย 4 ปี, 1 เดือน ที่ผ่านมา #2547

 • adminocsc
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2515
คำถาม
ผมอยากทราบว่าถ้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถโอนย้ายไปรับราชการของหน่วยงานอื่นได้ไหมครับและข้าราชการต่างจากพนักงานรัฐวิสากิจหรือไม่อย่างไร ช่วยรบกวนต้อบด้วยนะครับ
คำตอบ
ตาม พ.ร.บ. การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 นิยาม "ข้าราชการ" และ "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" ดังนี้
"ข้าราชการ" หมายถึง ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
"พนักงานรัฐวิสาหกิจ" หมายถึง พนักงานของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีการโอนพนักงานรัฐวิสาหกิจไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ไม่ได้บัญญัติไว้
ส่วนการจะโอนเป็นข้าราชการประเภทใดได้บ้างหรือไม่ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น จึงควรสอบถามไปที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของข้าราชการประเภทนั้นโดยตรง
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!

บรรจุกลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น 1 ปี, 5 เดือน ที่ผ่านมา #44833

 • chen
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 1
ลาออกจากราชการกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ที่จังหวัดชัยนาท แต่ไม่มีตำแหน่งว่างให้ ตำแหน่งว่างมีอยู่แต่ต้องสงวนไว้บรรจุรุ่นน้องที่ยังไม่ได้บรรจุตามคิว จังหวัดจึงทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอตำแหน่งให้ แต่กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือตอบปฏิเสธกลับมา โดยให้เหตุผลว่าคาดแคลนตำแหน่งต้องสงวนตำแหน่งว่างไว้เพื่อการบริหารจัดการในภาพรวม ไม่สามารถให้ตำแหน่งได้ ปัจจุบันข้าพเจ้าขอเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท แต่ดูแนวโน้มแล้วคงยากมากที่จะมีตำแหน่งว่างว่างให้เพราะตำแหน่งนี้ได้รับจัดสรรมาน้อยมาก ไม่เหมือน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กระผมจึงอยากทราบว่าตนเองสามารถที่จะขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ที่ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล,อบต. ที่มีกรอบตำแหน่งว่างได้หรือไม่ ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นต้องการเรา แล้วส่วนราชการท้องถิ่นต้องทำอย่างไรครับ ผมเคยถามท้องถิ่นแล้วก็ไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยมีกรณีนี้ มีแต่ข้าราชการท้องถิ่นขอบรรจุกลับ ขอคำแนะด้วยนะครับ ขอนคุณครับ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.34 วินาที
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]