งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 2 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา #43994

 • thasawan
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2
หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ในกรณีที่ข้าราชการบรรจุก่อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บรรจุวุฒิ ปวส.สามารถใช้ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนี้ (เอกสารแนบท้าย 3 (ก) - (ค))ได้หรือไม่ กรณีข้าราชการบรรจุวุฒิ ปวส. มาปี 2551 เงินเดือนปัจจุบันได้รับในเดือนมกราคม 2556 เป็นเงิน 11,360 แล้วข้าราชการผู้นี้สามารถปรับตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2555 หรือไม่ ตามเอกสารแนบท้าย 3(ก) จำนวนเงินที่ได้รับ (2) 750 เงินที่ได้ปรับเมื่อรวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน (3) 13510 ได้หรือไม่ช่วยตอบกลับมาด้วยนะค่ะ หรือ ไม่สำนักงาน ก.พ.น่าจะทำตัวอย่างการขึ้นเงินตามหนังสือฉบับนี้นะค่ะ เพราะส่วนราชการชอบตีความแตกต่างกัน

ตอบกลับ: การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 2 ปี, 4 เดือน ที่ผ่านมา #43998

 • thasawan
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2
ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน กพ.ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ เพราะตอนนี้เห็น สำนักงานที่ดิน , สำนัก พุทธ ขึ้นเงินเดือนตามฉบับนี้ แต่หน่วยงานที่อยู่เขาบอกว่าขึ้นตั้งแต่ปี 55 (ตามหนังสือฉบับเก่าก่อนแก้ไขฉบับนี้)แล้ว ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน กพ.ช่วยทำตัวอย่างการขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.24 วินาที
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]