งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การขอเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไปเป็นเจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส(สาธาณสุขอำเภอ)ได้หรือไม่
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: การขอเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไปเป็นเจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส(สาธาณสุขอำเภอ)ได้หรือไม่

การขอเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไปเป็นเจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส(สาธาณสุขอำเภอ)ได้หรือไม่ 2 ปี, 9 เดือน ที่ผ่านมา #43969

 • prasit
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2
เนื่องจากมีตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)ว่างลง จังหวัดหนึ่ง..ได้ประกาศรับสมัคร ปรากฏว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติในสายงานทั่วไปที่จะขอแต่งตั้งได้ จึงประกาศรับย้าย ปรากฎว่ามีผู้สมัคร เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุขปรับเปลี่ยนเป็นนักวิชาการชำนาญงาน พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑)สามารถสมัครได้โดยใช้คุณสมบัติเคยปฏิบัติงานในแท่งทั่วไป และมีผู้สมัครเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เข้าสู่ตำแหน่งโดยผลสอบของ กพ.)ไม่สามารถสมัครได้เพราะมีคุณสมบัติการปฏิบัติงานในแท่งทั่วไปไม่ครบตามกำหนดจึงถูกตัดสิทธิ์ไป และสุดท้ายจังหวัด...ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุขปรับเปลี่ยนเป็นนักวิชาการชำนาญงาน พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑)ไปเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส(สาธารณสุขอำเภอ) ประเด็นคำถาม
๑.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สามารถเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสได้หรือไม่
๒.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องขอ กพ. หรือ อกพ.กระทรวงหรือไม่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดำเนินการออกคำสั่งได้เลย
๓.ถ้าได้ ทำไมจะต้องไปใช้คุณสมบัติของผู้ที่มีตำแหน่งในแท่งทั่วไปมาคัดเลือกอีก
๔.ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ เป็นตำแหน่งทางการบริหาร ของราชการส่วนภูมิภาคซึ่งกำหนดเป็นแท่งวิชาการ การดำเนินการครั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายหรือไม่

ตอบกลับ: การขอเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไปเป็นเจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส(สาธาณสุขอำเภอ)ได้หรือไม่ 2 ปี, 9 เดือน ที่ผ่านมา #43970

 • prasit
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 2
prasit เขียน:
เนื่องจากมีตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)ว่างลง จังหวัดหนึ่ง..ได้ประกาศรับสมัคร ปรากฏว่าไม่มีผู้มีคุณสมบัติในสายงานทั่วไปที่จะขอแต่งตั้งได้ จึงประกาศรับย้าย ปรากฎว่ามีผู้สมัคร เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุขปรับเปลี่ยนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑)สามารถสมัครได้โดยใช้คุณสมบัติเคยปฏิบัติงานในแท่งทั่วไป และมีผู้สมัครเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เข้าสู่ตำแหน่งโดยผลสอบของ กพ.)ไม่สามารถสมัครได้เพราะมีคุณสมบัติการปฏิบัติงานในแท่งทั่วไปไม่ครบตามกำหนดจึงถูกตัดสิทธิ์ไป และสุดท้ายจังหวัด...ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุขปรับเปลี่ยนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑)ไปเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส(สาธารณสุขอำเภอ) ประเด็นคำถาม
๑.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สามารถเปลี่ยน(ย้าย)ตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสได้หรือไม่
๒.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องขอ กพ. หรือ อกพ.กระทรวงหรือไม่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดำเนินการออกคำสั่งได้เลย
๓.ถ้าได้ ทำไมจะต้องไปใช้คุณสมบัติของผู้ที่มีตำแหน่งในแท่งทั่วไปมาคัดเลือกอีก
๔.ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ เป็นตำแหน่งทางการบริหาร ของราชการส่วนภูมิภาคซึ่งกำหนดเป็นแท่งวิชาการ การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายหรือไม่
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.32 วินาที
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]