งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ 

กระดานสนทนา
ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

สงสัยครับ การเลื่นอระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1

กระทู้: สงสัยครับ การเลื่นอระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส

สงสัยครับ การเลื่นอระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส 2 ปี ที่ผ่านมา #44098

 • tinnakorn.r
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 3
ขออนุญาตเรียนถามหน่อยครับ ว่าความก้าวหน้าของข้าราชการสายงานทั่วไปทำไมจึงมีอยู่จำกัดไม่เหมือนสายวิชาการครับ เราก็ทำงานเขาก็ทำงานแต่แตกต่างกันตรงประเภทงานเท่านั้นเอง ซึ่งข้าราชการในแท่งทั่วไปนี้จะอยู่ที่ระดับชำนาญงานเสียส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งก็เงินเดือนก็เต็มขั้นกันแล้ว และตำแหน่งระดับอาวุโสที่มีอยู่ก็มีน้อยเหลือเกิน ผมสงสัยและอยากทราบว่าทำไมเมื่อเวลาในการครองตำแหน่งชำนาญงานครบแล้วถึงไม่กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการประเมินหรือสอบเพื่อเลื่อนเป็นระดับอาวุโสครับ อยากทราบจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ

ตอบกลับ: สงสัยครับ การเลื่นอระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส 2 ปี ที่ผ่านมา #44115

 • watcharapron
 • ออฟไลน์
 • จำนวนโพส: 30
การจะแต่งตั้งข้าราชการจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ส่วนราชการจะต้องมีตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดังกล่าวว่าง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือเวียน ว 22/2540
 • หน้าที่:
 • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.21 วินาที
 • สมัครสมาชิก

เมนู

หน้าหลัก

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการ

คุณธรรมจริยธรรม

การเข้ารับราชการ

ทุนรัฐบาล

การศึกษาต่อต่างประเทศ

เครือข่าย

คลังความรู้


สอบเข้ารับราชการ

เส้นทางสู่อาชีพราชการ

ทุน

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สมัครทุน

ฝึกอบรม

 ระบบลงทะเบียนกลาง
 หลักสูตร นบส.
 หลักสูตร นบส. 2
 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ไมโครไซต์

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มฯ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.

ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (OCSC Mail)
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
โปรแกรมระบบ DPIS
โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล
ระบบจองรถ / จองห้องประชุม

 

ระบบโปรแกรม

ระบบบรับรองคุณวุฒิ

โปรแกรมประเมินคุณธรรม Online
ระบบข้าราชการลาศึกษา
 โปรแกรมระบบประเมินค่างาน
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS)
 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ระบบสารสนเทศพนักงานราชการกลาง (GEIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ลิงค์

รัฐบาลไทย
ส่วนราชการ
หน่วยงาน/โครงการอื่นๆ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

หน่วยงาน ก.พ. ต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - -

เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับฟัง/รับแจ้ง

สายด่วนของรัฐบาล
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 รับฟังความคิดเห็นด้าน
กฎหมายไทย

  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

       

[ ดูแบนเนอร์ทั้งหมด ]