ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมแถลงข่าวระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561   25/05/2018 - 14:19
ข่าว/รายงาน   ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศ   25/05/2018 - 13:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ อาคาร 3 และท่อเมนน้ำประปา อาคาร 4 ชั้น 1   24/05/2018 - 15:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/05/2018 - 15:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์รหัสกระดาษคำตอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/05/2018 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/05/2018 - 15:34
ข่าว/รายงาน   แบบสอบถามโครงการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากระบบราชการของกำลังคนคุณภาพ   24/05/2018 - 15:04
ข่าว/รายงาน   การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล   23/05/2018 - 19:19
ข่าว/รายงาน   การประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปารีส   23/05/2018 - 19:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2018 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2018 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2018 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2018 - 16:05
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   23/05/2018 - 11:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2018 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2018 - 16:00
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ   22/05/2018 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2018 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศณ สาธารณรัฐเกาหลี และการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๘   21/05/2018 - 16:09
เนื้อหาทั่วไป   แนวทางพัฒนาทักษะ (Demo)   21/05/2018 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2018 - 15:11
เนื้อหาทั่วไป   test vertical   21/05/2018 - 14:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศณ สาธารณรัฐเกาหลี และการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘๘   21/05/2018 - 14:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2018 - 10:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/05/2018 - 11:14
หนังสือเวียน   ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล   18/05/2018 - 11:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/05/2018 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/05/2018 - 14:17
ข่าว/รายงาน   ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ ก.พ. กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี   17/05/2018 - 12:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/05/2018 - 16:13

Pages