แบบตอบรับกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและการสร้างแรงบันดาลใจในการรับราชการ

หมายเหตุ: 1.การแต่งกาย ในวันที่21 ก.พ. สำหรับผู้หญิงสามารถสวมใส่กางเกงได้ โดยขอให้เป็นกางเกงสแล็ค แบบสุภาพ เสื้อสุภาพ ในวันที่22-23 ก.พ. สามารถสวมใส่เสื้อผ้าตามสะดวกในการทำกิจกรรมภายในโครงการ สามารถสวมใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าผ้าใบได้ 2.การเดินทาง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ก.พ. ค่ะ 3.อาหาร สำหรับผู้ที่แพ้อาหาร หรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือผู้ที่ทานมังสวิรัติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ก.พ. ค่ะ 4.ลงทะเบียนที่สำนักงาน ก.พ. อาคารหลังพระรูปรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่ 08.00 น. - 08.30 น.มีอาหารว่างหลังละเทียน และรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา เวลา 12.00 น.