ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์และความสะอาดรอบบริเวณสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง