ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง