ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามเอกสารแนบ

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

URL แบบสั้นสำหรับ Share