ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาและระบบท่อน้ำโสโครก อาคาร 2, 3, 9 และ 10
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

URL แบบสั้นสำหรับ Share