ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำโสโครก
และระบบท่อน้ำทิ้ง อาคาร 2, 5, 9 และ 10
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำโสโครก  และระบบท่อน้ำทิ้ง อาคาร 2, 5, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

URL แบบสั้นสำหรับ Share