ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง