ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ปี 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้

ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สามารถอัปโหลดรูปภาพได้

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ดูวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้องตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

หมายเหตุ: *หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้*

(**หากไม่สามารถเปิดหรือพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ กรุณาเปลี่ยน Browser หรือเปลี่ยนเครื่องเพื่อเปิดเอกสารใหม่อีกครั้ง)

ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดรูปและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 (ติดเชื้อระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65)

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 พ.ค. 65 (ติดเชื้อระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65)

สามารถยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นกรณีพิเศษ : กรณีผู้สมัครสอบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ 1 ครั้ง !!!

โดยแนบไฟล์เอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือผลการใช้ชุดตรวจ ATK ที่มีผลเป็นบวก (Positive) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 65 - 6 มิ.ย. 65

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้!

เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ e-Exam พรุ่งนี้แล้ว!!!!
กรอกข้อมูลล่วงหน้ากันรึยัง?

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้!

เงื่อนไข* การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็วๆ นี้) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

** กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดที่: https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา (ฉบับแก้ไข)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม "เฉพาะศูนย์พระนครศรีอยุธยา" (ฉบับแก้ไข)
.
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง
หรือที่เว็บไซต์: https://ocsc10.thaijobjob.com/
หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา (ฉบับแก้ไข)

#ยกเลิกแสดงเอกสารผลการฉีดวัคซีน

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี (ฉบับแก้ไข) ​

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม "เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี" (ฉบับแก้ไข)
.
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง
หรือที่เว็บไซต์: https://ocsc10.thaijobjob.com/
หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี (ฉบับแก้ไข)

#ยกเลิกแสดงเอกสารผลการฉีดวัคซีน

ประเภทข่าว: 

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน 

• ตัวอย่างสถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station เป็นต้น

• เช็คสถานที่ตรวจได้ที่
       • รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
       • รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/

• ในเอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
      1. ชื่อ-นามสกุล
      2. วันที่ตรวจ
      3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)
      4. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

เพื่อแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ
(สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ หรือตามลิงก์: https://ocsc9.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

ผู้มาสอบที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ!!

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565) (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ประเภทข่าว: 

เตรียมตัวกันให้พร้อม !! "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2565

เตรียมตัวกันให้พร้อม !!
"กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2565 เพื่อความรวดเร็วในวันสมัครสอบจริง
ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันสมัครสอบ!!

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก ปี 2565 ให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

ประเภทข่าว: 

การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65

เตรียมตัวกันให้พร้อม !!

"กรอกข้อมูลล่วงหน้า"
ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65

ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
( https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome )
*โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ปี 2565
ให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก
ให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.

ประเภทข่าว: 

Pages