ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา ๐๗.๓๐ น.  และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในเวลา ๐๘.๓๐ น.

ประเภทข่าว: 

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: