ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2342933509?pwd=Q3pndHR3bktuNkEvY0JMT1JZUWVIZz09
Meeting Room : 234 293 3509
Passcode : 220923

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. โดยฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2566

ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จากนั้น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

และในช่วงเย็น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ผ่านโปรแกรม Zoom
Youtube live: HR Pro หรือ https://www.youtube.com/@hrpro9893

ส่งประเด็นคำถามล่วงหน้าได้ทาง https://shorturl.ocsc.go.th/qr/padlet

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างค่ะ

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง 

และในเวลา 17.30 น. นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์  ไม้สุวรรณกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์เลขาธิการ ก.พ. พร้อมฝ่ายบริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 

Hack a Box: Civil Service HR Playground

                                                                                                                                                       

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

 

(Hack a box: Civil Service HR Playground)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. โดย กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กยข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ผ่าน Zoom Video Conference โดยมีผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 40 คน จาก 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ประเภทข่าว: 

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประเภทข่าว: 

Pages