ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์เลขาธิการ ก.พ. พร้อมฝ่ายบริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 

Hack a Box: Civil Service HR Playground

                                                                                                                                                       

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

 

(Hack a box: Civil Service HR Playground)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. โดย กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (กยข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การวัดความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ผ่าน Zoom Video Conference โดยมีผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 40 คน จาก 17 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ประเภทข่าว: 

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ที่ปรึกษาระบบราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับ Dr. Dasho Ugyen Tshewang, Focal Commissioner และ Ms. Pema Deki, Assistant Human Resource Officer จาก Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนและภาครัฐ อาทิ การวางแผนกำลังคน หลักการและวิธีการ การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และการดำเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล รวมถึงการรับมือกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ประเภทข่าว: 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2565 และได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี  สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดร่วมทำบุญจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการ ก.พ. ก.พ.ค. อ.ก.พ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตข้าราชการสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,046,462 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก National Personnel Authority (NPA) ประเทศญี่ปุ่น

ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับ Ms. Satoko Maeda ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ และ Mr. Yosuke Tsuji เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ จากสำนักงานบุคลากรแห่งชาติ (National Personnel Authority: NPA) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ผู้แทนจาก NPA เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำงานแบบยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานด้วยระบบดิจิทัล การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษจากหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งสองประเทศต่อไป

ประเภทข่าว: 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

ประเภทข่าว: 

Pages