ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้ บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย

ชวนดูตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี
ไม่ปล่อยผ่านและเมินเฉย เพื่อสังคมที่ดีขึ้น เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล

ชวนดูตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสังคมส่วนรวม

.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4 

 

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565) สำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64 อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย)

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64

อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย)
หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ 

ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดรูปและศึกษาระเบียบการสอบเพิ่มเติมได้ที่: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม
------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ​
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ.

ในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. โดยการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม จินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

5 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
----------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประเภทข่าว: 

Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”
พร้อมร่วมสนุกกับภารกิจง่ายๆ ลุ้นรับ Laz Gift Card มูลค่า 250 บาท
จำนวน 300 รางวัล ผ่านทาง www.thaicivilserviceday.com

พบกับ
1. นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ กพ.
2. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564” ผ่านหอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Event Passport ลุ้นรับ E-Voucher จากทาง Lazada มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล
ร่วมกิจกรรม Event Passport ได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2565 และเข้าชม Virtual Exhibition ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้

#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

ประเภทข่าว: 

Pages