ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2/2563 โดยมี นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 25 เดือน มกราคม 2563

นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กล่าวเปิดโครงการ

ประเภทข่าว: 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน) ขอรายงานสถานการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการที่ลาศึกษาในนครอู่ฮั่น

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ประเภทข่าว: 

ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เดินทางมาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รกพ. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. และข้าราชการ ชอ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Aly Shameem ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ พร้อมด้วย Mr. Ali Hashim เลขานุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศ และหารือแนวทางที่จะกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1/2563 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และนางสาวรพีพร มณีพงษ์ ผู้อำนวยการข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม S.D. Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ณ  ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ภาค ก. มีอะไรใหม่ พร้อม Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

ประเภทข่าว: 

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว: 

Pages