ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 2562

ประเภทข่าว: 

ข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ สำนักงาน ก.พ.

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพภาครัฐ (Talent Management) เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยมีกลุ่มช่วยอำนวยการ นำโดยนางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. ให้การต้อนรับ และมีนายณรงค์ ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ข้าราชการจากศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ได้ให้การบรรยายในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 

ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนลุมพินี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อประชาชนชาวไทย

ประเภทข่าว: 

กฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงาน ก.พ. ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมด้วย

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,062,331 บาท

ประเภทข่าว: 

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก จัดงาน “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16” หรือ- The 16th OCSC International Education Expo 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562

 

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. นำฝ่ายบริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ท้องสนามหลวง  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ ก.พ. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The 16th OCSC International Expo)

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ mthai และ eduzone เกี่ยวกับการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The 16th OCSC International Expo) ที่จะจัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ประเภทข่าว: 

Pages