ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://uis.ocsc.go.th
หัวข้อหลัก  : ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดศักยภาพสูงฯ (UIS) ประจำปี 2566
หัวข้อย่อย  : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566
 

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา 2567 (2024) รัฐบาลญี่ปุ่นโดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 

เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. Public Administration หรือ Public Policy
2. Local Governance

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 กันยายน 2566

ท่านสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/YLP2019
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
 

ประเภทข่าว: 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th
หัวข้อหลัก  : สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
หัวข้อรอง   : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566
หัวข้อย่อย  : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)

 

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีประจำปีการศึกษา 2566 - 2567

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีประจำปีการศึกษา 2566 - 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวอิตาเลียนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

*สมัครได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

**ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. (เวลาอิตาลี)

 

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it/it/call-for-procedure

 

ประเภทข่าว: 

ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม *รับสมัครนักเรียนทุน* "สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566" New

*ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566*
***สามารถแก้ไขและแนบเอกสารเพิ่มเติม
ได้จนถึง *15 กุมภาพันธ์ 2566* ***

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง http://www.damrongchaitham.com/dm-web/?p=5568

สอบถามเพิ่มเติม
- Inbox เพจ FB : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
- โทรศัพท์ 02-669-9615 หรือ 02-669-9711
ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม New

 

 

ประเภทข่าว: 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/s2/competency-based

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://scholar.ocsc.go.th

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) จำนวน 216 ทุน ตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรร 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/8385

 

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://scholar.ocsc.go.th
--------
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถมาพบปะพูดคุย ขอคำปรึกษา รับฟังการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ และทดลองทำข้อสอบทุนรัฐบาลได้ในงาน OCSC International Education Expo 2022!!
ครบทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ • การเตรียมตัว • จุดเด่นสถาบัน • ทุนการศึกษา • ค่าเทอม • พร้อมคุยตัวต่อตัวกับรุ่นพี่ ถาม-ตอบได้ทุกข้อสงสัย และเป็นโอกาสเดียวที่จะพบกับสถาบันจาก 24 ประเทศทั่วโลก! กว่า 250 สถาบัน 

ประเภทข่าว: 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

ทุน UIS เปิดรับสมัครแล้ว !!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  http://uis.ocsc.go.th

ประเภทข่าว: 

Pages