ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 59

 

ผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัครก่อนวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. กรูณาดาวน์โหลดใบสมัครใหม่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบฟอร์ม ก.พ. 5 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 59

 

ผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัครก่อนวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. กรูณาดาวน์โหลดใบสมัครใหม่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบฟอร์ม ก.พ. 5 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ประเภทข่าว: 

ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 59

ประกาศรับสมัครทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ปี 2559 และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ

  • โครงการ HiPPS
  • โครงการ New Wave
  • ข้าราชการระดับชำนาญการพิศษ

ประเภทข่าว: 

Pages