ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ข้อมูลภารกิจเพื่อประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ข้อมูลภารกิจเพื่อประชาชน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
“1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

#วันข้าราชการพลเรือน
ติดตามข่าวสารวันข้าราชการพลเรือนได้ที่: https://www.facebook.com/CivilServantDay

คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

รับชมได้ที่ลิงก์: https://youtu.be/xm526eQBAw4

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD ตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

วันนี้ห้ามพลาด‼️

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD

ในวันนี้!! (31 มี.ค. 65)
[ เวลา 15.05-16.00 น. ]

เสนอตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

ผู้ร่วมรายการ 
- นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ.
- นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวสุวภรณ์  แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564)               
--------------------
ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
Facebook Live : Live NBT2HD
ทางลิงก์: https://www.facebook.com/NBT2HDTV/

ที่มา: https://www.facebook.com/259313780753006/posts/7525235194160792/?d=n

เอกสารประกอบการชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

เอกสาร PDF ประกอบการชี้แจงการคัดเลือก HiPPS 18 วันที่ 31 มี.ค. 65

link การประชุมชี้แจงการดำเนินการ HiPPS รุ่นที่ 18 วันที่ 31 มี.ค. 2565

สารจากนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สารจากนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 619 ท่าน

สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 619 ท่าน ตามประกาศของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่: https://shorturl.asia/bTLOJ
#วันข้าราชการพลเรือน
https://www.facebook.com/1874706156128094/posts/3084578898474141/?sfnsn=mo

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.

หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ. ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
หรือหมายเลข 02-547-1000 ตามด้วยหมายเลขภายใน ที่ระบุตามภาพ infographic ด้านล่างนี้

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญส่วนราชการและข้าราชการผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63

ในวันนี้ ! (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565)

เวลา 08.30 - 16.00 น.ผ่านทาง https://youtu.be/QF-QqLcXGvo

และสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/bmpa

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเ

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัย เกี่ยวกับ ว6/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ตามภาพด้านล่าง

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งได้ทาง https://www.ocsc.go.th/compensation/เงินประจำตำแหน่ง

และสามารถติดตามข่าวสาร Q&A ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัยอื่น ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (การย้าย การโอน และการเลื่อน)
ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/bmpa

ขอบคุณครับ

Pages