ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UiS)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
 

กลุ่มเป้าหมาย

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

OCSC EXPO เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมค้นหาเส้นทางเรียนที่ชอบ..สู่อาชีพที่ใช่

เปิดโอกาสรับทุนเรียนฟรี งาน ‘มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 13’

 
สิ้นสุดยุคของการเรียนแบบตามๆ กันไป เพราะความสำเร็จด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันอยู่ที่การรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้องตามความถนัดและความชอบอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ตามความใฝ่ฝัน

 

ROAD of LIFE เส้นทางการศึกษา.. สู่อาชีพที่ใช่

โลกของการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนไป หลากหลายเส้นทางการเรียนรู้กำลังรอทุกคนมาไขว่คว้า เพียงเตรียมตัวให้พร้อม  ลับสมองให้คม โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างรอคุณอยู่

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เฉพาะระดับปริญญาโท

  • รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสอบ
  • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ
  • กำหนดรอบการสอบ เดือนมกราคม – กันยายน 2560 รวมจำนวน 9 รอบสอบ (โดยมีจำนวนที่นั่งสอบ รอบสอบละ 110 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 990 ที่นั่งสอบ) ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง 
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์  http://job2.ocsc.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในและต่างประเทศ) หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอยกเลิกการเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำปี 2559

       ด้วย Education New Zealand หรือ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำสถานทูตนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์มีหน้าที่สนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 – 17.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 45 สถาบัน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 

ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2559

ด้วย บริติช เคานซิล ได้จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 17:50 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 30 สถาบัน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีการจัดแข่งขันชิงทุนการศึกษา Inspire! ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและสัมผัสการเรียนการสอนจริงของระบบการศึกษาสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือเต็มหลักสูตร รายละเอียดตามไฟล์แนบ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2559

เมื่อเวลา 08.30 น. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล และนายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. นำคณะข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

Pages